Chúng tôi cung cấp mè đen còn nguyên vỏ, có cả loại rang rồi và chưa rang, thích hợp cho người ăn thực dưỡng. Bảo quản sạch, không phun hóa chất.
Chúng tôi cung cấp hạt mè vàng còn nguyên vỏ dùng cho người ăn thực dưỡng theo phương pháp Ohsawa. Bảo quản sạch, không phun hóa chất bảo quản.

Khuyến mãi
KEYWORD_1
Gạo lức

KEYWORD_1
Đậu đỏ

Thực phẩm 1
Thực phẩm 2
Hỗ trợ trực tuyến
KEYWORD_2
Đối tác 2