Cửa  hàng Tâm Phúc cung cấp gạo lức cho người ăn thực dưỡng. Hiện nay chúng tôi có chương trình khuyến mãi, mua 3kg gạo lức được tặng 1 gói đậu đỏ 300g. Chương trình khuyến mãi kéo dài đến 24/4/2012. Cách nấu cơm lức bằng nồi áp ...
Hạt gạo không chỉ nuôi sống con người bao đời nay nhưng gạo cũng là sản phẩm dinh dưỡng có giá trị cao hàng đầu trong các loại lương thực. Trong các loại gạo thì gạo lức còn giữ lại một phần vỏ cám bên ngoài hạt gạo trong quá trình ...

Khuyến mãi
KEYWORD_1
Gạo lức

KEYWORD_1
Đậu đỏ

Thực phẩm 1
Thực phẩm 2
Hỗ trợ trực tuyến
KEYWORD_2
Đối tác 2